[column width=»twelve» place=»first» custom_class=»alt»]

Holmens behandler personopplysninger i forbindelse med oppfølging av kunder og leverandører. Disse er i all hovedsak bedrifter, og personopplysningene som behandles vil være navn og kontaktinformasjon for ansatte i disse bedriftene

[/column]

[column width=»twelve» place=»first» custom_class=»alt»][headline]Formål og rettslig grunnlag[/headline]

Formålet med denne behandlingen av personopplysninger er å ivareta og følge opp Holmens kunde- og leverandørforpliktelser. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er personvernforordningen artikkel 6, 1 bokstav b, hvor behandling av personopplysninger vil være nødvendig for enten å oppfylle en kontrakt med den registrerte eller for å utføre gjøremål etter ønske fra den registrerte.

[/column]

[column width=»twelve» place=»first» custom_class=»alt»][headline]Informasjonskapsler[/headline]

Holmens benytter ikke informasjonskapsler på nettstedet (holmens.no).

[/column]

[column width=»twelve» place=»first» custom_class=»alt»][headline]Lagring og analyseverktøy[/headline]

Personopplysningene som Holmens behandler lagres primært på servere hos Holmens. Vi benytter analyseverktøyene Google Analytics til å registrere trafikken på nettstedet holmens.no. Informasjonen som samles inn behandles av Google i tråd med deres retningslinjer for personvern.

[/column]

[column width=»twelve» place=»first» custom_class=»alt»][headline]Databehandlere[/headline]

Holmens benytter eksterne tjenesteleverandører for ulike deler av virksomheten. Når slike tjenesteleverandører behandler personopplysninger på vegne av Holmens, gjøres det basert på en skriftlig databehandleravtale som regulerer behandlingsoppdraget.

[/column]

[column width=»twelve» place=»first» custom_class=»alt»][headline]Sletterutiner[/headline]

Holmens har utarbeidet rutiner som skal sikre at personopplysninger slettes når formålet med opplysningene var innhentet for, er oppfylt.

[/column]

[column width=»twelve» place=»first» custom_class=»alt»][headline]Rettigheter[/headline]

Personer som er registrerte i systemene til Holmens har rett til innsyn i egne opplysninger. Dersom personopplysningene er feil eller ufullstendige, eller dersom Holmens behandler personopplysninger de ikke har lov til, kan den registrerte kreve at slike opplysninger rettes, slettes eller suppleres. Slike henvendelser behandles innen 30 dager etter at henvendelsen er mottatt.

[/column]

[column width=»twelve» place=»first» custom_class=»alt»][headline]Kontakt for spørsmål og henvendelser om personvern[/headline]

Har du spørsmål knyttet til denne personvernerklæringen eller hvordan vi behandler personopplysninger, kan du kontakte Holmens på e-post ordre@holmens.no

Her kan du også henvende deg dersom du ønsker innsyn i opplysninger som Holmens har registrert om deg.

[/column]